Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα

Σύνοψη Έργου

Τα μη-αυτόχθονα είδη, αναγνωρίζονται ευρέως ως μια από τις κύριες απειλές για την υδάτινη βιοποικιλότητα και επιδρούν στην ανθρώπινη ευημερία. Στα Βαλκάνια, κύρια μονοπάτια για την εξάπλωσή τους αποτελούν οι διασυνοριακοί ποταμοί και λίμνες που ορισμένες χώρες αποστραγγίζουν και δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς οι υδάτινοι πόροι κατανέμονται άνισα μεταξύ των Κρατών. Ένα κενό γνώσης σχετικά με την παρουσία, την κατανομή και τις επιπτώσεις των μη-αυτόχθονων υδρόβιων ειδών στα Βαλκάνια ήταν προφανές. Ο κύριος στόχος του Έργου RiskMan είναι να ενισχυθεί η Εκπαιδευτική Ικανότητα για τη Διαχείριση Κινδύνων αναφορικά με τα Μη-Αυτόχθονα Υδρόβια Είδη στην Αλβανία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Μαυροβούνιο προωθώντας την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων μερών και των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τονώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των Χωρών-Εταίρων. Προς τον στόχο αυτό, η κοινοπραξία RiskMan προτείνει να σχεδιαστεί ένα πλήρες σύνολο μέτρων στηριζόμενα, πρώτα σε νέες προτεινόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους για την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών ομάδων στόχων να μετριάσουν και να προλάβουν προληπτικά το δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο στα κοινωνικο-οικολογικά συστήματα. Η κοινοπραξία RiskMan θα προωθήσει τη συνεργασία ακαδημαϊκών των Χωρών του Προγράμματος με σκοπό οι ίδιοι να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες με Πανεπιστήμια και μέλη ΜΚΟ των Χωρών-Εταίρων. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι: η αναβάθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση των μη-αυτόχθονων υδρόβιων ειδών στις Χώρες-Εταίρους σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες· η υποστήριξη των Χωρών-Εταίρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση εγκαταστάσεων και βιομηχανιών υδατοκαλλιέργειας· να προωθήσει την εθελοντική προσέγγιση με τις εξελίξεις της ΕΕ στον κλάδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αλιείας και να συμβάλει στη συνεργασία μεταξύ των Εταίρων της Κοινοπραξίας για τη διαχείριση των μη-αυτόχθονων ειδών· η ανάπτυξη μοντέλου διαχείρισης κινδύνου για τα μη-αυτόχθονα υδάτινα είδη για τα Δυτικά Βαλκάνια· να παραχθεί ένα πλαίσιο πολιτικής για τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων.

«Η Κοινοπραξία RiskMan περιλαμβάνει 13 διεθνείς εταίρους από χώρες της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ERASMUS+ CBHE 2020. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προωθήσει την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων μερών και την υψηλή εκπαίδευση στο πεδίο της εκτίμησης κινδύνου μη-αυτόχθονων ειδών και να τονώσει την έρευνα και τη συνεργασία για τη διαχείριση των μη-αυτόχθονων ειδών στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Συνεργάτες του έργου RiskMan:

- Πανεπιστήμιο Muğla Sıtkı Koçman (Τουρκία-Συντονιστής)

- Πανεπιστήμιο του Παλέρμο (Ιταλία)

- Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ (Κροατία)

- Ekomenlog (Βόρεια Μακεδονία)

- Υδροβιολογικό Ινστιτούτο Οχρίδας (Βόρεια Μακεδονία)

- Αλβανικό Κέντρο Προστασίας Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Αλβανία)

- ALB ADRIATICO 2013 (Αλβανία)

- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων (Αλβανία)

- Πανεπιστήμιο του Σεράγεβο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

- Πανεπιστήμιο Μαυροβουνίου (Μαυροβούνιο)

- iSea (Ελλάδα)

- Πανεπιστήμιο του Bihać (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

- University College of Business (Αλβανία) »

Menu