ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ WP4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ WP4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ WP4

Πρόταση για την εισαγωγή τριών νέων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών

Νέα μαθήματα που σχετίζονται με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου των αλλόχθονων ειδών έχουν προταθεί για να συμπεριληφθούν στα Προγράμματα Σπουδών τεσσάρων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών εταίρων του προγράμματος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων  (AUT), Πανεπιστήμιο του Σαράγιεβο (UNISA), Πανεπιστήμιο του Μπίχατς (UNBI), και Πανεπιστήμιο του Μαυροβούνιου (UoM). Το προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Χωρών Εταίρων ενημερώθηκε και συμφώνησε για το πλαίσιο και το λεπτομερές περιεχόμενο των μαθημάτων και μετέπειτα πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευσή του με δια ζώσης μαθήματα, καθώς και η ανατροφοδότησή του με την πιο πρόσφατη διαθέσιμη βιβλιογραφία για το θέμα στην αγγλική γλώσσα. Τα ακόλουθα 3 νέα μαθήματα προτάθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος RiskMan:

Μάθημα 1: Βιολογία υδρόβιων αλλόχθονων ειδών,

Μάθημα 2: Επιπτώσεις των Υδρόβιων αλλόχθονων ειδών,

Μάθημα 3. Ανάλυση Κινδύνων και Διαχείριση Υδρόβιων αλλόχθονων ειδών.

 

Πιλοτική δοκιμή

Με σκοπό την αξιολόγηση του περιεχομένου των νέων προτεινόμενων μαθημάτων, καθώς και τον προσδιορισμό της εμπλοκής και του ενδιαφέροντος των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Χωρών Εταίρων στα τα νέα αυτά μαθήματα, διεξήχθη μια πιλοτική δοκιμή. Πριν από την πιλοτική δοκιμή, οι Εταίροι των Χωρών του Προγράμματος (MSKU, iSea, UNIPA, HIO, EKOMENLOG και UNIZG) ετοίμασαν το διδακτικό υλικό στην αγγλική γλώσσα για το προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Χωρών Εταίρων και παρείχαν μια σειρά διαδικτυακών εκπαιδεύσεων στο διδακτικό προσωπικό. Το πιλοτικό τεστ πραγματοποιήθηκε το 2022, μεταξύ 13-18 Μαρτίου στο UNISA και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες διαλέξεις για τα εκάστοτε μαθήματα στους συμμετέχοντες μαθητές:

  1. Βιολογικά χαρακτηριστικά των χωροκατακτητικών ασπόνδυλων ειδών, του γλυκού νερού και της θάλασσας (Μάθημα 1)
  2. Γενικά χαρακτηριστικά των υδρόβιων οργανισμών (Μάθημα 1)
  3. Οικονομικές επιπτώσεις χωροκατακτητικών ειδών (Μάθημα 2)
  4. Εισαγωγή στα εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου - AS-ISK (Μάθημα 3)
  5. Εισαγωγή στα εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου – MaxEnt (Μάθημα 3)

 

Τα αποτελέσματα και η εμπειρική γνώση που αποκτήθηκε από τις πιλοτικές δοκιμές αναλύθηκαν για περαιτέρω χρήση και για την παροχή προτάσεων/σχολίων χρήσιμων για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, με σκοπό την αναβάθμιση και την προσαρμογή των νέων μαθημάτων στα κριτήρια των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων. Για αυτό, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων που έγιναν στο πλαίσιο του πιλοτικού τεστ στην UNISA, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της εκπαίδευσης και συγκεντρώθηκαν φόρμες αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες.

 

Γενικά σχόλια της αξιολόγησης των πιλοτικών δοκιμών

Συνολικά 17-20 μαθητές παρακολούθησαν το πιλοτικό τεστ στο Πανεπιστήμιο του Σεράγεβο. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δοκιμών, προέκυψε ότι όλες οι θεματικές που παρουσιάστηκαν έτυχαν καλής υποδοχής από τους μαθητές. Η σπάνια «αρνητική» αξιολόγηση σχετιζόταν με την έλλειψη πρακτικών μαθημάτων. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία για τους μαθητές να ενσωματωθούν στα θεωρητικά μαθήματα και πρακτικά εργαστήρια, ειδικά στην περίπτωση του Μαθήματος 3 - Ανάλυση Κινδύνων και Διαχείριση Υδρόβιων αλλόχθονων ειδών - Εισαγωγή στα εργαλεία αξιολόγησης του κινδύνου - AS-ISK και MaxEnt. Αυτά τα πρακτικά μαθήματα, αν και δεν συμπεριλήφθηκαν στο πιλοτικό τεστ λόγω περιορισμένου χρόνου, είχαν προβλεφθεί στα πλαίσια του μαθήματος και η εκτέλεσή τους συνιστάται για όσους συνεργάτες θα συνεχίσουν τις παραδώσεις των μαθημάτων. Σχετικά με το ερώτημα «Η παρουσίαση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου» που ερωτήθηκαν οι συμμετέχοτνες, προέκυψαν επίσης κάποια αρνητικά σχόλια που αφορούσαν την παράδοση του Μαθήματος 1, με θέμα « Γενικά χαρακτηριστικά των υδρόβιων οργανισμών», τις παραδόσεις του Μαθήματος 3 «Εισαγωγή στα εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου- AS-ISK» και «Εισαγωγή στα εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου – MaxEnt». Οι λόγοι για αυτήν την αρνητική αξιολόγηση μπορεί να είναι οι εξής:

- για τη διάλεξη με θέμα «Γενικά χαρακτηριστικά των υδρόβιων οργανισμών (Μάθημα 1), ρόλο έπαιξε η πολύ γενική θεματολογία της που δεν τράβηξε την προσοχή τους (οι μαθητές γνώριζαν ήδη το θέμα, καθώς ήταν φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας)

- για τις διαλέξεις που σχετίζονται με την Εισαγωγή στα εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου (Μάθημα 3) η αρνητική ανατροφοδότηση μπορεί να οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του θέματος και στην έλλειψη πρακτικών παραδειγμάτων (λόγω περιορισμένου χρόνου).

Ολοκλήρωση των νέων μαθημάτων και έναρξη διαδικασίας υλοποίησης

Τα προτεινόμενα 3 νέα μαθήματα έχουν οριστικοποιηθεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των Χωρών Εταίρων. Επιπλέον, αγοράστηκαν οι απαιτούμενοι εξοπλισμοί και τοποθετήθηκαν στα εργαστήρια για χρήση από τους μαθητές. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την επίσημη αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών των 4 Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Χωρών Εταίρων μέσω της εισαγωγής των 3 νέων προτεινόμενων μαθημάτων δίνονται αναλυτικά στους πίνακες 2, 3, 4 και 5.

 

ΙΔΡΥΜΑ: AGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA

Τίτλος Ενότητας

Μάθημα 1: Βιολογία υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Μάθημα 2: Επιπτώσεις των Υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Μάθημα 3. Ανάλυση Κινδύνων και Διαχείριση Υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Επίπεδο Σπουδών

Προπτυχιακό

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Τίτλος Σπουδών

Biologjia Marine dhe Akuakulture (Θαλάσσια Βιολογία και υδατοκαλλιέργεια)

Biologjia Marine dhe Akuakulture (Θαλάσσια Βιολογία και υδατοκαλλιέργεια)

Akuakulture (Υδατοκαλλιέργεια)

Αριθμός ECTS

3

3

6

Αριθμός Εγγεγραμμένων Φοιτητών

10

10

10

Η ενότητα θα είναι υποχρεωτική ή επιλογής;

επιλογής

επιλογής

επιλογής

Είναι το τμήμα νεοσύστατο ή όχι;

Υπάρχον Τμήμα Σπουδών

Υπάρχον Τμήμα Σπουδών

Υπάρχον Τμήμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαπιστευμένο ή όχι;

Ήδη Διαπιστευμένο στο παρελθόν

Ήδη Διαπιστευμένο στο παρελθόν

Ήδη Διαπιστευμένο στο παρελθόν

 

ΙΔΡΥΜΑ: BIHAC UNIVERSITY

 

Τίτλος Ενότητας

Μάθημα 1: Βιολογία υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Μάθημα 2: Επιπτώσεις των Υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Μάθημα 3. Ανάλυση Κινδύνων και Διαχείριση Υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Επίπεδο Σπουδών

Μεταπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Τίτλος Σπουδών

Μηχανική Περιβάλλοντος

Μηχανική Περιβάλλοντος

Μηχανική Περιβάλλοντος

Αριθμός ECTS

5

5

5

Αριθμός Εγγεγραμμένων Φοιτητών

Αναμένονται 10

Αναμένονται 10

Αναμένονται 10

Η ενότητα θα είναι υποχρεωτική ή επιλογής;

Επιλογής

Επιλογής

Επιλογής

Είναι το τμήμα νεοσύστατο ή όχι;

Αυτό είναι ένα εντελώς νέο τμήμα, το οποίο εμπεριέχει ήδη ενότητες. Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσεται επί του παρόντος ως αποτέλεσμα άλλου έργου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αξιολόγηση από το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας UNBI.

Αυτό είναι ένα εντελώς νέο τμήμα, το οποίο εμπεριέχει ήδη ενότητες. Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσεται επί του παρόντος ως αποτέλεσμα άλλου έργου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αξιολόγηση από το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας UNBI.

Αυτό είναι ένα εντελώς νέο τμήμα, το οποίο εμπεριέχει ήδη ενότητες. Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσεται επί του παρόντος ως αποτέλεσμα άλλου έργου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αξιολόγηση από το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας UNBI.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαπιστευμένο ή όχι;

Η διαπίστευση του προγράμματος σπουδών θα γίνει μετά από ένα έτος υλοποίησης του προγράμματος (Σύμφωνα με τους κανονισμούς διαπίστευσης του UNBI).

Η διαπίστευση του προγράμματος σπουδών θα γίνει μετά από ένα έτος υλοποίησης του προγράμματος (Σύμφωνα με τους κανονισμούς διαπίστευσης του UNBI).

Η διαπίστευση του προγράμματος σπουδών θα γίνει μετά από ένα έτος υλοποίησης του προγράμματος (Σύμφωνα με τους κανονισμούς διαπίστευσης του UNBI).

         

 

ΙΔΡΥΜΑ: MONTENEGRO UNIVERSITY

Τίτλος Ενότητας

Μάθημα 1: Βιολογία υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Μάθημα 2: Επιπτώσεις των Υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Μάθημα 3. Ανάλυση Κινδύνων και Διαχείριση Υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Επίπεδο Σπουδών

PhD

PhD

PhD

Τίτλος Σπουδών

Διδακτορικό πρόγραμμα Βιολογίας στη Σχολή Φυσικών Επιστημών

Διδακτορικό πρόγραμμα Βιολογίας στη Σχολή Φυσικών Επιστημών

Διδακτορικό πρόγραμμα Βιολογίας στη Σχολή Φυσικών Επιστημών

Αριθμός ECTS

10

10

10

Αριθμός Εγγεγραμμένων Φοιτητών

3-7

3-7

3-7

Η ενότητα θα είναι υποχρεωτική ή επιλογής;

Επιλογής

Επιλογής

Επιλογής

Είναι το τμήμα νεοσύστατο ή όχι;

Διδακτορικό πρόγραμμα Βιολογίας στη Σχολή Φυσικών Επιστημών

Διδακτορικό πρόγραμμα Βιολογίας στη Σχολή Φυσικών Επιστημών

Διδακτορικό πρόγραμμα Βιολογίας στη Σχολή Φυσικών Επιστημών

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαπιστευμένο ή όχι;

 

   Ήδη Διαπιστευμένο

 

Ήδη Διαπιστευμένο

 

Ήδη Διαπιστευμένο

 

 

ΙΔΡΥΜΑ: SARAJEVO UNIVERSITY

 

Τίτλος Ενότητας

Μάθημα 1: Βιολογία υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Μάθημα 2: Επιπτώσεις των Υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Μάθημα 3. Ανάλυση Κινδύνων και Διαχείριση Υδρόβιων αλλόχθονων ειδών

Επίπεδο Σπουδών

Μεταπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Τίτλος Σπουδών

Οικολογία;

Οικολογία

Οικολογία

Αριθμός ECTS

2

2

2

Αριθμός Εγγεγραμμένων Φοιτητών

10

10

10

Η ενότητα θα είναι υποχρεωτική ή επιλογής;

Επιλογής

Επιλογής

Επιλογής

Είναι το τμήμα νεοσύστατο ή όχι;

Πρόγραμμα Οικολογίας

Πρόγραμμα Οικολογίας

Πρόγραμμα Οικολογίας

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαπιστευμένο ή όχι;

 

 Ήδη Διαπιστευμένο

 

Ήδη Διαπιστευμένο

 

Ήδη Διαπιστευμένο