07.09.2020

O projektu

Sažetak projekta

Alohtone vrste (AV) su prepoznate kao jedna od najvećih prijetnji vodenom biodiverzitetu i uticaj na ljudsku dobrobit. Najvažniji putevi njihovog širenja na Balkanu su rijeke i jezera koji predstavljaju slivove većine zemalja, a ujedno stvaraju i sukob interesa jer su vodeni resursi nejednako distribuirani među zemljama. Vidljiv je nedostatak znanja vezanog za prisustvo, distribuciju i uticaj alohtonih vodenih vrsta na Balkanu. Osnovni cilj projekta RiskMan je ojačavanje edukacijskog kapaciteta za upravljanje rizikom koji predstavljaju alohtone vodene vrste u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori promovisanjem edukacije zainteresovanih strana i studenata u ciklusu višeg i visokog obrazovanja, kao i podsticanje saradnje među zemljama partnerima. Za ostvarivanje tih ciljeva, Konzorcijum RiskMan predlaže uspostavu potpunog sistema mjera baziranih najprije na predloženihm obrazovnim modelima kojima bi se povećala sposobnost lokalnih ciljanih grupa da umanje i proaktivno spriječe potencijalne negativne uticaje na socio-ekološke sisteme. Konzorcijum RiskMan promovisaće saradnju naučnika iz zemalja uključenih u program u podijeli iskustava sa univerzitetima i NVO-ima iz zemalja partnera. Specifični ciljevi projekta su: unapređenje znanja i vještina o upravljanju alohtonim vodenim vrstama u sistemu višeg i visokog obrazovanja u zemljama partnerima kako bi bili u skladu sa međunarodnim direktivama; podrška zemljama partnerima u odgovoru na izazove vezane za procjenu rizika i upravljanje rizicima, učestvovanje zainteresovanih strana u planiranju i upravljanje pogonima za akvakulturu i industrijom vezanom za akvakulturu; prihvatanje EU razvojnih smjerova u višem i visokom obrazovanju i ribarstvenoj industriji, kao i doprinos saradnji među partnerima u Konzorcijumu u upravljanju AV vrstama; razvoj modela upravljanja rizicima za alohtone vodene vrste na Zapadnom Balkanu; izrada modela okvira za formiranje novih zanimanja.

 

Konzorcijum RiskMan čini 13 međunarodnih partnera iz EU i zemalja Zapadnog Balkana, a finansira se sredstvima Evropske Unije kroz program 2020 ERASMUS+ CBHE. Osnovni cilj projekta je promovisanje obrazovanja zainteresovanih strana i visokog obrazovanja u polju procjene rizika koji predstavljaju alohtone vrste, kao i stimulacija istraživanja i saradnje na polju upravljanja alohtonim vrstama u području Zapadnog Balkana.

Partneri na projektu:

- Univerzitet Muğla Sıtkı Koçman (Turska – Koordinator)

- Univerzitet u Palermu (Italija)

- Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska)

- Ekomenlog (Sjeverna Makedonija)

- Hidrobiološki institut Ohrid (Sjeverna Makedonija)

- Albanski centar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Albanija)

- ALB ADRIATICO 2013 (Albanija)

- Univerzitet za agrikulturu u Tirani (Albanija)

- Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

- Univerzitet Crne Gore (Crna Gora)

- iSea (Grčka)

- Univerzitet u Bihaću (Bosna i Hercegovina)

- Univerzitetski poslovni koledž (Albanija)

Najave

Ziyaretçi İstatistikleri

Günlük :102 / Aylık :3364 / Toplam :55175