07.09.2020

O projektu

Konzorcij RiskMan projekta uključuje 13 međunarodnih partnera iz zemalja EU i Zapadnog Balkana, a financira se sredstvima Europske unije kroz program ERASMUS+ CBHE 2020. Glavni cilj projekta je promicati obrazovanje dionika i unaprijediti visoko obrazovanje u području procjene rizika stranih akvatičnih vrsta te poticati istraživanje i suradnju u upravljanju stranih vodenih vrsta na području Zapadnog Balkana.

RiskMan partneri:

- Sveučilište Muğla Sıtkı Koçman (Turska- koordinator)

- Sveučilište u Palermu (Italija)

- Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska)

- Ekološka udruga Ekomenlog (Sjeverna Makedonija)

- Hidrobiološki institut Ohrid (Sjeverna Makedonija)

- Albanski centar za zaštitu okoliša i održivi razvoj (Albanija)

- ALB ADRIATICO 2013 (Albanija)

- Agronomsko Sveučilište u Tirani (Albanija)

- Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

- Univerzitet Crne Gore (Crna Gora)

- iSea (Grčka)

- Univerzitet u Bihaću (Bosna i Hercegovina)

- Sveučilišni poslovni fakultet (Albanija)

 

Sažetak projekta

Strane akvatične vrste prepoznate su kao jedna od glavnih prijetnji bioraznolikosti voda i utječu na dobrobit ljudi. Glavna područja za njihovo širenje na Balkanu su prekogranične rijeke i jezera koja povezuju brojne zemlje i stvaraju sukob interesa jer su vodni resursi nejednako raspoređeni po državama. Očigledan je nedostatak poznavanja prisutnosti, rasprostranjenosti i utjecaja stranih akvatičnih vrsta među zemljama Balkana. Glavni cilj projekta RiskMan je jačanje obrazovnih kapaciteta za upravljanje rizicima stranih vodenih vrsta u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori kroz promicanje obrazovanja ​dionika i studenata visokog obrazovanja te poticanje suradnje među zemljama partnerima. Konzorcij RiskMan predlaže osmišljavanje opsežnog niza mjera temeljenih prvenstveno na novim znanstvenim spoznajama kako bi se povećala sposobnost lokalnih ciljnih skupina da ublaže i proaktivno spriječe potencijalni negativni utjecaj na socio-ekološke sustave. Konzorcij RiskMan promicat će suradnju akademske zajednice iz programskih zemalja koji će vlastita iskustva podijeliti sa sveučilištima i nevladinim organizacijama članicama partnerskih zemalja. Posebni ciljevi projekta su: ažuriranje vještina visokoškolskog sustava u upravljanju stranih vodenih vrsta u partnerskim zemljama u skladu s međunarodnim direktivama; podržati partnerske zemlje u rješavanju izazova koji se odnose na procjenu i upravljanje rizicima; omogućiti sudjelovanje dionika, planiranje i upravljanje objektima i industrijama vezanim uz akvakulturu; promicati približavanje standarda EU u visokom obrazovanju i ribarstvu te pridonijeti suradnji među partnerima konzorcija u upravljanju stranim akvatičnim vrstama; razviti model upravljanja rizika za strane akvatične vrste zapadnog Balkana; te stvoriti zakonsku podlogu za otvaranje novih radnih mjesta.

Najave

Ziyaretçi İstatistikleri

Günlük :22 / Aylık :355 / Toplam :65549