07.09.2020

Ana Sayfa

RiskMan Konsorsiyumu, AB ülkeleri ile Batı Balkanlar'dan 13 uluslararası ortağı içerir ve ERASMUS + CBHE programı 2020 aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir.
 
Projenin ana amacı, paydaşların eğitimini, yerli olmayan türlerin risk değerlendirmesi alanında yüksek eğitimi teşvik etmek ve Batı Balkan Bölgesi'ndeki yerli olmayan türlerin yönetimi konusunda araştırma ve işbirliğini teşvik etmektir.
 
RiskMan Ortakları:
 
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye - Koordinatör)
 • Palermo Üniversitesi (İtalya)
 • Zagreb Üniversitesi (Hırvatistan)
 • Ekomenlog (Kuzey Makedonya)
 • Hidrobiyoloji Enstitüsü Ohri (Kuzey Makedonya)
 • Arnavutluk Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (Arnavutluk)
 • ALB ADRIATICO 2013 (Arnavutluk)
 • Tiran Ziraat Üniversitesi (Arnavutluk)
 • Saraybosna Üniversitesi (Bosna Hersek)
 • Karadağ Üniversitesi (Karadağ)
 • iSea (Yunanistan)
 • Bihać Üniversitesi (Bosna Hersek)
 • Ekonomi Üniversitesi (Arnavutluk)
 
 
Proje Özeti
 
Yerli olmayan (NN) türler, sucul biyolojik çeşitliliğe yönelik ana tehditlerden biri ve insan refahı üzerindeki etki olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. Balkanlar'da yayılmaları için ana koridorlar, birçok ülkeyi tüketen ve su kaynakları Devletler arasında eşit olmayan bir şekilde dağıldığı için çıkar çatışmaları yaratan sınıraşan nehirler ve göllerdir. Balkanlar'da NN sucul türlerin varlığı, dağılımı ve etkileri hakkında bir bilgi boşluğu barizdi. RiskMan Projesinin temel amacı, paydaşların ve yüksek öğrenim öğrencilerinin eğitimini teşvik ederek ve Ortak ülkeler arasında işbirliğini teşvik ederek Arnavutluk, Bosna Hersek ve Karadağ'daki NN Su Türlerinin Risk Yönetimi için Eğitim Kapasitesini güçlendirmektir. RiskMan Konsorsiyumu, yerel hedef grupların sosyo-ekolojik sistemler üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri hem azaltma hem de proaktif olarak önleme yeteneklerini artırmak için öncelikle önerilen yeni eğitim yollarına dayanan kapsamlı bir dizi önlem tasarlamayı önermektedir. RiskMan Konsorsiyumu, Program Ülkeleri akademisyenlerinin ortak ülkelerdeki üniversiteler ve STK'lar ile kendi deneyimlerini paylaşmaları için işbirliğini teşvik edecektir. Projenin özel hedefleri şunlardır: Ortak Ülkelerde suda yaşayan NN türlerinin yönetimi konusunda yüksek öğretim sisteminin becerilerini güncellemek uluslararası direktifler doğrultusunda; Risk değerlendirmesi ve yönetimi, paydaşların katılımı, su ürünleri tesislerinin ve endüstrilerinin planlanması ve yönetimi ile ilgili zorlukların ele alınması için Ortak Ülkeleri desteklemek; yüksek öğrenim ve balıkçılık endüstrisindeki AB gelişmeleri ile gönüllü yakınlaşmayı teşvik etmek ve NN türlerinin yönetimi konusunda Konsorsiyum Ortakları arasında işbirliğine katkıda bulunmak; Batı Balkanlar için NN su türleri için risk yönetim modeli geliştirmek; yeni meslek yaratmak için politika çerçevesi üretmek.