Educational Capacity Strengthening for Risk Managment of Non-native Aquatic Species in Western Balkans - RiskMan

Proje Ortakları

Proje Ortakları

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/logo1(1).png

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ, Koordinatör)

Proje Ortağı Bilgisi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 1992 yılında Muğla Üniversitesi olarak kurulmuş, Muğla Büyükşehir Bölgesi'nde (Türkiye'nin Ege Bölgesi) yer alan kapsamlı ve ilerici bir devlet üniversitesidir. MSKÜ, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sosyokültürel, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak için kaliteli yükseköğretim ve araştırma arayışında olmuştur. Şu anda, MSKÜ, şehir merkezinde ve ayrıca farklı ilçelerde bulunan 21 fakülte, 4 Enstitü ve 13 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır. Üniversite, 44500'den fazla öğrenciye hizmet vermekte ve 1500'den fazla tam zamanlı akademik personel istihdam etmektedir. MSKÜ öğrencileri, çoğunlukla uluslararası geçmişe ve yaklaşımlara sahip genç ve dinamik bir akademisyen ekibinden, AKTS'ye uygun modern müfredatlarla eğitim ve öğretim alırlar. Öğrenciler bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine katılabilir ve profesyonel ve bilimsel deneyim kazanabilirler. MSKÜ, AB Programlarına ve diğer küresel ortaklıklara ve değişim programlarına katılmakta ve 60'tan fazla farklı ülkeden yaklaşık 1200 Uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. MSKÜ bilginin hem kamu hem de özel sektör için üretilmesi ve yayılması açısından bölgenin en önemli paydaşlarından biridir. Bu anlayış ile Kamu-Özel Ortaklığı kapsamında üniversite-sanayi ilişkisinin üniversite ve diğer paydaşlar nezdinde ön planda olduğu vurgulanmaktadır. Bu tür ilişkilerin bölgesel kalkınma için önemini her zaman vurgulayan MSKÜ, bölgesel KOBİ'ler tarafından bölgemizin değerlerini markalaştırılabilir projelere dönüştürmek için çalışmaktadır. Balıkçılık, Fen (Biyoloji Bölümü) ve İşletme Fakültelerinden yüksek nitelikli akademik Personel ile MSKU Proje Ofisi Üyeleri projede yer almaktadır. Personel, Proje hedeflerine en iyi şekilde ulaşmak için Proje Konsorsiyumunu koordine edecek tüm nitelik ve becerilere sahiptir.

 

  http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/1576490367_universita-degli-studi-di-palermo-png-2.jpg

PALERMO ÜNİVERSİTESİ (UNIPA)

Proje Ortağı Bilgisi: Palermo Üniversitesi (UNIPA) merke-batı Sicilya’da yer alan kültürel ve bilimsel bir eğitim kurumudur. Onaltı adet bölümü ile UNIPA çağdaş bilimsel ve teknolojik bilginin en önemli alanlarını kapsamaktadır. Yıllık olarak yaklaşık 122 ders (ilk ve ikinci dönem) ve ayrıca 44 Yüksek Lisans ve 23 Doktora dersi genellikle dış kurumlar ve şirketlerle işbirliği içinde – bir akademik yılda yaklaşık 10.000 öğrenci için- sunulmaktadır. UNIPA’da araştırmacılar her gün doğal, bilimsel ve sosyal sorunlara çözüm bulmak için çalışmaktadır. Laboratuvarlar yerel halka açıktır böylece akademik ve iş dünyasındaki araştırmacılar arasında işbirliğinin ilk adımı temsil edilmekte, temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmakta ve genç beyinlere sezgilerini değerlendirme şansı verilmektedir. Başarılı teknolojik transfer, yenilikçi teknolojilerin, bilimsel uzmanlığın, üretim sistemlerinin ve süreçlerinin tam sinerjisini ifade eder. Aslında, “nasıl yapıldığını bilen”, üretim süreçleri, mal ve hizmetleri ve operasyonelve organizasyonel becerileri içeren tam teşekküllü sistemlerin uygulanması gerekmektedir. 

Projedeki Rolü: Palermo Üniversitesi (UNIPA) Yer ve Deniz Bilimleri Departmanı (DISTEM), RiskMan Projesinde UNIPA'yı temsil edecek ve UNIPA'nın genel ve deneysel ekoloji, deniz biyolojisi, istilacı türlerin ekolojisi konusundaki geniş uzmanlığı sayesinde, bu projede önerilen konuların çoğunu kapsayabilmektedir. Daha spesifik olarak, UNIPA, İş Paketi 3: Geliştirme - Batı Balkanlar için Risk Yönetimi Modelinin Uygulanmasına öncülük edecek ve diğer tüm iş paketlerine dahil olacaktır.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/ohrid.png

OHRID HİDROBİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ (HIO)

 

Proje Ortağı Bilgisi: HIO 1935 yılında kurulmuştur ve bu yönüyle Kuzey Makedonya’nın en eski bilimsel enstitüsüdür. Ülkedeki üç doğal göl ve diğer su kütlelerinin ulusal izleme çalışmalarını yürüten bir kamu ensitüsüdür. 2005’te enstitü lisansüstü öğrenciler için (Bolonya Konvansiyonuna göre) Bitola’daki St. Kliment Ohridski Üniversitesi çerçevesinde akredite olmuştur. Dünya çapında 50 bilimsel enstitü ile iş birliği anlaşmaları imzalanmış ve uygulanmış ve ayrıca 1000 sci. yayın basılmıştır. Ohrid Hidrobiyoloji Enstitüsü bir kamu, devlet kurumudur, bu nedenle tamamen Hükümet tarafından Bilim ve Eğitim Bakanlığı aracılığıyla finanse edilmektedir. Ayrıca enstitü, kamu ve özel kuruluşlara verilen farklı yetkin hizmetleri (izleme, analiz) sağlamak için alınan komisyonlarla finanse edilmektedir. Son olarak, enstitü ayrıca uluslararası projelerden elde edilen genel gelirlerle finanse edilmektedir. HIO'nun şu anda 16'sı bilim insanı ve geri kalanı teknik ve idari personel olmak üzere toplam 30 çalışanı bulunmaktadır.

Projedeki Rolü: Ohrid Hidrobiyoloji Enstitüsü RiskMan Projesinde bir Program Ülke Enstitüsü olarak yer almaktadır. Enstitünün projedeki rolü Batı Balkan partner Ülkelerini proje sırasında ve sonrasında izleme ve araştırma alanındaki faaliyetlerin ve ayrıca halk eğitiminin tamamlanmasında desteklemektir. Detaylı olarak, Ohrid Hidrobiyoloji Enstitüsü ekibinin desteği Ohrid Gölü ve Prespa Gölü’ndeki doğal olmayan ve istilacı türlerin (Ortak ülkelerle paylaşılan) izlenmesi için strateji ve plan geliştirilmesine yardım etmeye odaklanmıştır. Ayrıca, Balkan Ülkelerinde vatandaşlara yönelik çalıştaylar, öğretmenlere, balık çiftliği işletmecilerine, bakanlık ve belediye temsilcilerine ve diğer ulusal ve yerel ensititülere yönelik eğitim ve uygulamaların düzenlenmesine yardımcı olmaktadırlar. Tüm iş paketlerinde yer almaktadırlar.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/logo3.png

EKOLOJİ DERNEĞİ EKOMENLOG OHRID (EKOMENLOG)

Proje Ortağı Bilgisi: EKOMENLOG Ohrid 2015 yılında kurulmuştur. Henüz genç bir STK olarak kabul edilse de dernek, yaklaşık yirmi yıldır çevre alanında ve beş yıldır ekosistem hizmetleri alanında profesyonel olan kişiler tarafından oluşturulmuştur. Bu derneğin kurulmasının arkasındaki fikir çevresel konuların uygun olarak düzenlenmesinde yerel ve merkezi hükümete yardımcı olmak ve ilgili sorun ve sorunlara çözüm bulmak için destek, işbirliği ve girişimler sağlamaktır. Derneğin misyonu: “Çevre alanındaki sorunların sürekli izlenmesi ve yönetimi yoluyla insanların farkındalığının ve nüfus bilgisinin bireysel ve toplu olarak değiştirilmesi ile çevrenin doğal ve antropojenik kirleticilerden korunması için mücadele için taahhüt ve kamu bilincinin başlatılması. Sağlıklı ve temiz bir çevrenin her bireyin hakkı olduğuna inanırken, nihai hedefimiz bizim ve gelecek nesiller için sağlıklı ve temiz bir çevrenin sağlanmasıdır”.

Projedeki Rolü: Ekoloji Derneği Ekomenlog Ohrid RiskMan Projesinde Program Ülke kuruluşu olarak tüm iş paketlerinde yer almaktadır. Spesifik rolleri ise kapasite geliştirme projesi kapsamında Batı Balkan Partner Ülkelerini veri toplama ve izleme için Vatandaş Bilimi oluşturma ve Balkan bölgesinde vatandaşlarda, yüksek öğrenim öğrencilerinde ve balık çiftliği işletmelerinde kamu bilincini oluşturmak için olasılıkları geliştirme konularında destek olmaktır. Ayrıca, Ortak Ülkelerde doğal olmayan türlerinin varlığını özetleyen çevrimiçi platformun uygulanmasında önemli bir role sahip olacaklardır. Bu platform, projenin çıktılarından biri olacak ve hem paydaşların hem de halkın katılımına açık olacaktır. Platform, sonraki adımların sonuçlarıyla daha da güncellenecek ve açık erişim olacaktır.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/1200px-University_of_Zagreb_logo_svg.png

ZAGREB ÜNİVERSİTESİ (UNIZG)

Proje Ortağı Bilgisi: Zagreb Üniversitesi (UNIZG), 31 fakültesi, 3 sanat akademisi ve çeşitli üniversite merkezleri ve bölümleriyle ülkenin amiral gemisi eğitim kurumudur. Kapsamlı bir Orta Avrupa devlet üniversitesi olan UNIZG, tüm bilimsel alanlarda (sanat, biyotıp, biyoteknoloji, mühendislik, beşerî bilimler, doğa bilimleri ve sosyal bilimler) eğitim programları ve lisanstan lisansüstüne kadar 70.000 öğrenciye tüm eğitim seviyelerinde geniş bir kurs yelpazesi sunmaktadır. Üniversite sadece öğretimde değil, aynı zamanda araştırma alanında da başarılıdır ve Hırvatistan'ın yıllık araştırma çıktısına yüzde 50'den fazla katkıda bulunmaktadır. UNIZG'nin kurucu birimlerinden biri olan Ziraat Fakültesi (FAZ), proje önerisine Program Ülke organizasyonu olarak katılmaktadır.

1919 yılında kurulan FAZ, ülkenin eğitim, bilim ve araştırma sisteminde önemli bir yere sahip Hırvatistan'da tarım alanında en eski ve önde gelen yüksek öğretim kurumudur. FAZ 457 personelin bulunduğu 28 bölüm ve 7 deneysel istasyondan oluşmaktadır. FAZ eğitimcileri ve araştırmacıları temel, gelişmiş ve uygulamalı araştırma projelerinin uygulamalarında yer almakta ve profesyonel iş birliklerinde aktif katılım göstermektedir. Farklı kuruluşlarla (enstitüler, devlet idaresi, iş sektörü) üretken iş birlikleri kurulmuş ve FAZ araştırmacıları uluslararası gelişim ve uygulamalı araştırma projelerinde yer almıştır. Balıkçılık, Arıcılık, Yaban Hayatı Yönetimi ve Zooloji Bölümü'ndeki akademik personel, deniz ve tatlı su Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Biyoçeşitlilik, temel zooloji, su ekolojisi ve esas olarak deniz ve tatlı su istilacı türleri ile ilgili İhtiyoloji konularında eğitim vermektedir. Ayrıca, tatlı su istilacı türler ile ilgili çeşitli projeler halen devam etmektedir.

Projedeki Rolü: UNIZG, Ziraat Fakültesi (FAZ) tarafından temsil edilen Program Ülke organizasyonu olarak Proje Teklifi kapsamında yer almaktadır. UNIZG, İş Paketi 1- Mevcut Avrupa uygulamalarının Hazırlanması, Gözden Geçirilmesi ve Analiz Edilmesine liderlik etmiştir ve tüm iş paketlerinde yer almaktadır. UNIZG, çalıştaylar, seminerler ve toplantılar aracılığıyla tüm Ortak kurumlar, Konsorsiyum ve tüm paydaşlarla iş birliği yapmaktadır.

ALBANIAN ÇEVRE KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MERKEZİ (ACEPSD)

Proje Ortağı Bilgisi: Albanian Çevre Koruma Ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi’nin (kısaltma: ACEPSD) genel görevi, biyolojik çeşitliliğin korunması için çözümler bulmak ve Arnavut kırsal ve kentsel topluluklarının sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişimini canlı yaşamı koruması ile uyumlu hale getirmekle temsil edilmektedir.

Amaçlar:

1. Sanayileşmenin nehirler, göller, lagünler ve denizler üzerindeki etkisini (hidrokarbon, deniz ve nehir çöpleri gibi) azaltmak ve minimize etmek.

2. Nehir, göl ve denizlerde nesli tükenmekte olan türleri korumak (balık, memeli, sürüngenler vb.) ve akuakültür ve yetiştiricilik aktivitelerini sürdürülebilir yönde desteklemek. 

3. Yerel ve resmi makamlar ve uluslararası kuruluşlarla ortaklıklar kurarak, yakınlardaki mevcut toplulukları duyarlı hale getirerek ve kara ve denizlerdeki korunan alanların sıkı bir şekilde izlenmesi yoluyla tehlike altındaki habitatların korunmasının güçlendirilmesi.

4. Yerel ve resmi bölgelerde sağlıklı bir çevre için mesleki eğitim, çevre koruma, küçük ölçekli tarım ve balıkçılık ve sürdürülebilir aquakültür ile ilgili girişimlerin uygulanması yoluyla ekonomik ve sosyal gelişimin güçlendirilmesi. 

5. İklim değişiklikleri, tarım, balıkçılık, su ürünleri ve çevre bilimleri ile ilgili önemli çevre konularında bilimsel araştırmaları desteklemek.

Projedeki Rolü: Bir Ortak Ülke Kurumu olarak, ACEPSD'nin RiskMan Projesi'ndeki rolü, Projenin uygulanmasına yönelik olarak diğer Ortak ve Program partnerleri ile iş birliği yapmaktır. Spesifik olarak, ACEPSD İş Paketi 2’ye liderlik etmiş (Specifically, ACEPSD will lead WP2 (Hazırlık- Batı Balkan'daki NN türlerinin mevcut durumunu belirlemek) AUT ve ALB-ADRIATICO tarafından desteklenmiştir. ACEPSD ayrıca ilgili paydaşlarla (balıkçılar, akuakültür çalışanları, kamu ve özel kurumlar) projenin bulgularının tartışılması ve yaygınlaştırılması ve sonuçlarla ilgili eylem planları oluşturulması için Arnavutluk’ta yapılacak olan çalıştay ve toplantıların organizasyonunda önemli bir rol üstlenmiştir. 

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/20729534_1080253188778704_6746529863728927344_n.jpg          

ALB ADRIATICO 2013 (ALB)

Proje Ortağı Bilgisi: “Alb-Adriatico2013” ltd 18.04.2013 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş aktivitesi özellikle çipura ve levrek gibi kültür balıklarının yetiştirilmesi ve satışına dayanmaktadır. Şirket kuruluşundan itibaren, Arnavutluk’taki en büyük akuakültür şirketlerinden birisi olarak geliştirilmiştir. Ayrıca bu şirkette gerçekleştirilen tüm faaliyetler hem denizde hem de karada güncellenen tüm Avrupa standartlarına uygundur.

Personelimiz balık yetiştiriciliği ve pazarlaması konularında çok yıllık deneyimleri olan, işin tüm yönlerinde yüksek nitelikli çalışanlardır. Bizler balıklarımızın kalitesini maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla gereken en yeni teknolojileri uygularken aynı zamanda çevremize olan etkileri de en aza indirmekteyiz.

Çiftliğimiz Karaburun Yarımadası’nda, Orik antik kentinin sadece 3 km kuzeyindeki Vlora Körfezi’nde yer almaktadır. Burası Arnavutluk’taki en güzel yerlerden birisidir. Körfezin geniş alanı nedeniyle, koşullar, körfezin sağladığı koruma, kafesleri ve balıkları güvende tutmanın yanı sıra, yüksek oksijen seviyeleri ve ideal sıcaklıklar gibi mükemmel parametrelerle açık denize benzerdir.

Projedeki Rolü: Ortak Ülke Kurumu Alb-Adriatico 2013'ün personeli, Projenin tüm faaliyetlerinde yer alacaktır. Sektör ortakları Hatko ve Halder ile birlikte, sektörün ihtiyacına uygun bir Yönetim Planının uygulanmasına yönelik olarak STK'lara ve akademik dünyaya birlikte çalışan balıkçılık/su ürünleri sektörünü temsil edeceklerdir. İş paketi 2 sırasında iklim değişimi ile doğal olmayan türlerin bolluk/varlık değerleri ile ilgili korelasyonları bulmak için balık çiftliklerine yakın izleme araçları kurarak, akuakültür ve doğal olmayan türlerin ilişkisi hakkında AUT’a veri sağlamada yardımcı olmaktadırlar. Alb-Adriatico 2013 personeli çalıştay organizasyonları için dalgıçlar ve teknisyenler ile işbirliği yaparak AUT ve ACEPSD’e iş paketi 4 (Geliştirme) içerisinde eğitim çalıştayları ve araştırma çalışmaları sırasında Akuakültür ve Balıkçılık Departmanı Laboratuvarlarında tüm analizlerin yapılmasında destek sağlayacaklardır.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/indir.png

TİRAN TARIM ÜNİVERSİTESİ (AUT)

Proje Ortağı Bilgisi: Tiran Tarım Üniversitesi (AUT) 1951 yılında kurulmuştur. AUT, tarım, gıda ve çevre alanında lisans ve lisansüstü çalışmalar, bilimsel araştırma, eğitim ve yayım için eşsiz bir merkezdir. AUT, 310 akademik personeli ile Arnavutluk'taki en büyük sektör akademik kurumları arasındadır. Şu anda, kayıtlı öğrenci sayısı yaklaşık 15.000'dir. 

AUT, hayvan üretimi; bahçecilik; akuakültür ve balıkçılık; çevre bilimleri; bütünleştirilmiş kırsal kalkınma; pazarlama; finans gibi Arnavutluk'ta olduğu kadar Batı Balkanlar'da da kalkınmanın ana odak alanları olan çeşitli konularda çeşitli düzeylerde: Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora araştırma ve eğitim imkanı sunmaktadır.

AUT, Çalışmalar ve Öğrenci Ofisi, Üniversite Kütüphanesi, Deneysel ve Didaktik Ekonomi, Tapiza'daki Su Ürünleri ve Didaktik Ekonomi Laboratuvarı, Bitki Koruma Laboratuvarı, Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü, Gıda Araştırma Merkezi, Ağaç İşleme Atölyesi, Üniversitenin Veteriner Kliniği ve Botanik Bahçesi dahil olmak üzere sayısız ofisleri ve diğer destek birimleri aracılığıyla geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

AUT, bölgeden akademisyenler ve uzmanlar yetiştirerek Batı Balkanlar'da kırsal kalkınma da dahil olmak üzere giderek artan bir şekilde önde gelen bir akademik ve araştırma kurumu olarak kabul edilmektedir, örn. AB, Alman hükümeti veya USAID tarafından finanse edilen projeler tarafından sağlanan muazzam destek sayesinde Kosova, Makedonya ve Karadağ'ın yanı sıra diğer komşu ülkelerle iş birliği yapmaktadır.

AUT, Erasmus+ Programlarına (KA1) dahil olan ortak kurumlarla birçok ikili anlaşma imzalamıştır. Öğrenci ve mezun sayısı arttıkça, önceliklerden biri de işgücü piyasası ile daha güçlü köprüler kurmaktır.

Projedeki Rolü: Tiran Tarım Üniversitesi (AUT) RiskMan Projesinde Partner Ülke kurumu olarak yer almaktadır. Yeterlilik ve deneyimleri ile AUT personeli AB’deki mevcut müfredatlardan en iyisini uygulayacak yeni kursların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır (İş Paketi 4 – Geliştirme – Mevcut Müfredatın Yenilenmesi). İlgili akademik personel tüm iş paketlerine aktif olarak katılmaktadır ve İş Paketi 2 (Hazırlık “Batı Balkanlarda doğal olmayan türlerin mevcut durumlarının belirlenmesi”)’nin lideri olarak ACEPSD ile birlikte tüm proje süresi boyunca profesyonel katkılarını sunacaklardır. Arnavutluk'tan NN türlerinin dağılımı ve görünümü ile ilgili tüm mevcut veriler, veritabanı ve Risk yönetimi modelinin hazırlanması için sağlanacaktır. Aynı zamanda AUT bölgede belediyeler, bakanlıklar ve diğer ulusal ve yerel kurumların temsilcilerine yardımcı olacaktır.

 

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/220px-University_of_Sarajevo_logo_svg.png

SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (UNISA)

Proje Ortağı Bilgisi: Saraybosna Üniversitesi, öğretim ve araştırma yoluyla Bosna ve Hersek'in tüm ilgi alanlarında yetenekli, yaratıcı ve uluslararası düzeyde yetkin personel yetiştirme asil misyonunu yerine getiren büyük ve kompleks bir kuruluştur. Personelin Avrupa’da ve küresel boyutta siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda modern ekonominin zorluklarını ele alması beklenmektedir. Üniversite, uluslararası üniversiteye ve akademik topluluğa ve eğilimlere dahil olan öğretmenler, araştırmacılar, sanatçılar ve öğrencilerden oluşan özerk bir akademik topluluk olarak kalmaya kararlıdır.

Üniversite sosyal komunitesi içerisindeki sorumlu kurum rolünü güçlendirmek ve bilimsel ve sanatsal çalışmaların tanınan merkezi rolünü sağlamak için çaba sarfetmekte ve yerel ve uluslararası uzman ve sanatçılardan oluşan ekipleri yerel, bölgesel ve daha geniş sosyal çevrelerle ilgili projeler etrafında biraraya getirmektedir. 

Saraybosna Üniversitesi’nin oluşumu ve aktiviteleri, Saraybosna Eyaleti’ndeki kamu yükseköğrenim kurumlarından biri olarak, Bosna Hersek Yüksek Öğrenim Çerçeve Kanunu, Saraybosna Kantonu Yüksek Öğrenim Kanunu ve Üniversite Tüzüğü ile belirlenmektedir. Saraybosna Üniversitesi Sosyal Bilimler, Beşerî bilimler, Tıp bilimleri, Doğa, Matematik ve Matematiksel ve Biyoteknolojik Bilimler, Teknoloji Bilimleri ve Sanat alanlarından altı Bilim/Sanat Grubu içinde organize edilmiş, tam üye statüsüne sahipyirmibeş fakülte, üç yüksekokul ve beş araştırma enstitüsünden oluşmaktadır. 

Projedeki Rolü: Saraybosna Üniversitesi (UNISA) RiskMan Projesinde Partner Ülke Kuruluşu olarak yer almaktadır. UNISA projede planlanan tüm aktivitelere katılacak ve İş Paketi 6 – Kalite Planı’na liderlik edecektir. Ayrıca UNISA, Bosna-Hersek’te ilgili paydaşlarla (balıkçılar, aquakültür çalışanları, kamu ve özel kuruluş temsilcileri) düzenlenecek olan çalıştay ve toplantıların organizasyonunda önemli bir rol oynayacaktır. Doğal olmayan türlerin dağılımı ve varlığı ile ilgili Bosna ve Hersek'ten elde edilen tüm mevcut veriler, veritabanı ve platformun (İP2) organizasyonu ve Risk yönetim modelinin (İP3) uygulanması için sağlanacaktır. 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/UCG.jpg        

KARADAĞ ÜNİVERSİTESİ (UoM)

Proje Ortağı Bilgisi: The University of Montenegro (UoM), 1974 yılında Podgorica’da kurulmuş, Karadağ’daki en eski ve en büyük yüksek öğrenim, bilim ve sanat enstitüsüdür. UoM, 20000'den fazla öğrencisi olan 19 fakülte ve 2 bilimsel enstitüden oluşmaktadır. UoM'nin genel merkezi ve ana kampüsü Podgorica'dadır ve diğer kampüsler Karadağ'ın diğer 8 şehrinde bulunmaktadır. UoM'nin değerleri, akademik mükemmellik, özerklik, yaratıcılık ve yaratma özgürlüğü ile öğretmenleri, araştırmacıları ve öğrencileri meslek alanlarında ulusal ve uluslararası kamuoyunda profillerini yükseltme çabasında desteklemekte yatmaktadır. UoM, Bologna Deklarasyonu ilkelerine göre düzenlenmiştir. Bu, Üniversitenin yer aldığı çok sayıda anlaşma ve programın yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve idari personel için UoM'da engelsiz hareketlilik sağlamaktadır. UoM, dünya çapında 39 ülkeden üniversitelerle işbirliği konusunda 141 ikili anlaşma imzalamıştır. Çalışmalar Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları, model 3+2+3 düzeyinde düzenlenmektedir. Üniversite sürekli olarak tüm çalışma programlarının yeniden yapılandırılması ve modernleştirilmesi ve bunların modern başarılar ve işgücü piyasası ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgilenmektedir. UoM, yıllardır AB tarafından finanse edilen projelere ortak veya koordinatör kurum olarak katılmıştır. Bu projeler, yüksek öğretim reformu ve müfredat reformu, yeni çalışma programlarının tanıtılması, kapasite geliştirme ve yaşam boyu öğrenme, öğrenme çıktıları, toplumla iş birliği ile ilgili yeni araçlar, prosedürler ve sistemler tanıtan yapısal reformlar, iş dünyası, araştırma kapasitelerinin geliştirilmesi, engelli öğrencilere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi vb. konularını ele almaktadır.

Projedeki Rolü: Karadağ Üniversitesi (UoM) RiskMan Projesi’nde Partner Ülke Kuruluşu olarak yer almaktadır. UoM, Deniz Biyolojisi Enstitüsü (Kotor) ve Fen ve Matematik Fakültesi tarafından temsil edilmektedir. UoM, İP7 Yaygınlaştırma ve Kullanım – Yaygınlaştırma faaliyetlerine liderlik edecek ve Proje kapsamında planlanan diğer tüm WP faaliyetlerine katılacaktır. UoM, ilgili paydaşlarla (balıkçılar, su ürünleri çalışanları, kamu ve özel kurum temsilcileri) Karadağ’daki çalıştay ve tüm toplantıların organizasyonunda da önemli bir role sahip olacaktır. Karadağ'dan doğal olmayan türlerin dağılımı ve görünümü ile ilgili tüm mevcut veriler, veritabanı ve platformun (İP2) organizasyonu ve Risk yönetim modelinin (İP3) uygulanması için sağlanacaktır. Üniversite personeli, yeterlilikleri ve deneyimleri ile AB'deki mevcut programlardan en iyi uygulamaları uygulayarak yeni kursların geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/orglogo.jpg  

iSea  

Proje Ortağı Bilgisi: iSea, 2016 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. iSea'nın genel amacı, doğal su ortamının değerli ve eşsiz mirasını korumak, korumak ve restore etmektir. Organizasyon faaliyetleri şu dört sütuna odaklanmaktadır: yabancı/istilacı türler, sudaki çöpler, insanlar ile su ekosistemleri arasındaki ilişki ve balıkçılık. iSea, sucul ekosistemlerin korunmasına yönelik hedeflerine ulaşmak için devletin, yöneticilerin ve kamuoyunun duyarlı hale getirerek, gerektiğinde ve yerde harekete geçmek için iklim değişikliğinin sucul ekosistemler üzerindeki olumsuz etkileri ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, teknik uzmanlığa ve sosyal, ekonomik ve çevresel refah için çaba gösterilmesine ilişkin bilgiler elde ederek bilimsel araştırmalardan vatandaş bilimine ve çevre eğitimi ve farkındalığına kadar farklı araçları temel alır. iSea'nın personeli ve meslektaşları, okyanuslarımızı etkileyen başlıca sorunlara ışık tutmak ve sürdürülebilir bir gelecek için alternatifler önermek amacıyla deniz biyologlarından çevre yönetimi uzmanlarına ve eğitimcilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Genişletilmiş iSea işbirlikçileri ağı, Üniversite Bölümlerini, Akdeniz organizasyonlarını, yerel dernekleri ve araştırma enstitülerini içermektedir. iSea'nın finansman kaynakları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk bağlamında ağırlıklı olarak Avrupa ve Yunanistan Bakanlığı fonlarından, özel vakıflardan ve şirketlerden gelmektedir. Halihazırda, iSea 5 tam zamanlı ve 3 harici çalışan ve farklı faaliyetlerde aktif olarak yer alan 20 eğitimli gönüllüden oluşmaktadır. iSea'nin çevre eğitimi faaliyetleri, Yunanistan genelinde uygulanan okul ziyaretleri, eğitim etkinlikleri ve projeler aracılığıyla halkın deniz çevresi hakkındaki bilgilerini zenginleştirmeye ve çevre yanlısı tutumlar geliştirmeye odaklanmaktadır.

Projedeki Rolü: bir STK olan iSea RiskMan Projesi’nde Program Ülke Kuruluşu olarak yer almaktadır. iSea’nin esas rolü İP5 (Geliştirme - Farklı Hedef Gruplar için Özelleştirilmiş Kursun Geliştirilmesi)’e liderlik etmek ve Konsorsiyum personeli ve ilgili paydaşlarla (balıkçılar, su ürünleri çalışanları, kamu ve özel kurum temsilcileri) Selanik'te yapılacak olan toplantıyı düzenlemektir. Buna ek olarak, iSea, doğal olmayan sucul türlerin izlenmesi ve toplanması için bir Yurttaş bilim ağının kurulmasına yönelik kapasite geliştirme projesinde Batı Balkan'ın yakın Ortak Ülkelerini desteklemek amacıyla diğer tüm iş paketlerinde yer almaktadır. Ekomenlog ile birlikte, iSea, Ortak Ülkelerde doğal olmayan türlerin oluşum durumunu özetleyen çevrimiçi platformun uygulanmasında çok önemli bir role sahiptir.

 

http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/University_of_Biha%C4%87_seal.png

BIHAĆ ÜNİVERSİTESİ (UNBI)

 

Proje Ortağı Bilgisi: Bihać Üniversitesi'nin tarihi, kurulduğu 1997 yılında başlamıştır. Teknik Fakülte, Pedagoji Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Biyoteknik Fakültesi, İslami Pedagoji Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Sağlık Çalışmaları Fakültesi olmak üzere 7 fakültesi bulunmaktadır. Üniversitenin 3500 öğrencisi, UNBI'nin farklı hareketlilik programlarının kurumlar arası anlaşmaları da dahil olmak üzere işbirliği konusunda 2010 yılında dahil olduğu 100'den fazla anlaşması vardır. Tamamen kurulmuş Akademik ve Öğrenci İşleri Ofisi ve Araştırma ve Uluslararası İlişkiler Ofisi bulunmaktadır. Öğretim ve idari personel, eğitim ve araştırma alanında yüksek kaliteli çalışmalar için uygun koşulların sağlanması için büyük çaba sarf etmektedir. Bu temel faaliyetler sayesinde Bihać Üniversitesi bölgenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmakta; gerekli nitelikli insan kaynağını sağlamaktadır. Üniversitenin akademik topluluğu, yabancı üniversiteler ve benzeri kurumlarla akademik işbirliği kurulmasını teşvik etmenin ve çeşitli ulusal ve uluslararası projelere ve değişim programlarına katılmanın önemini kabul etmiştir. Bihać Üniversitesi, “2011 - 2015 Dönemi için Stratejik Kalkınma Planı”nda uluslararası işbirliği alanına olan bağlılığını aşağıdaki bölümler altında tanımlamıştır: “Bihać Üniversitesi'nin Avrupa boyutu ”, ” Üniversite" ve "Ortak doktora çalışmaları". Bihać Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin 2015/2016 için operasyonel planı, “2011 - 2015 dönemi için Bihać Üniversitesi için Stratejik Kalkınma Planı” ve “2012-2022 periyodunda Bosna-Hersek Federasyonunda Yüksek Eğitimde Stratejik Kalkınma Eğilimleri” ile uyumlu tüm uluslararasılaştırma unsurlarını iyi bir şekilde içermektedir. 2017 yılında, UNBI Senatosu Bihać Üniversitesi 2017-2022 Kalkınma Stratejisini ve bölüm 3’ün tamamı olan Bihać Üniversitesi'ndeki müfredatın ülkedeki İş piyasası ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesiyle ilgili modernizasyonu kaunl etmiştir. 2018 yılında, UNBI Senatosu, diğer stratejik hedeflerle birlikte müfredat modernizasyonu ve yeniliğine öncelik verilen Bihać Üniversitesi 2018-2023 Uluslararasılaşma Stratejisini kabul etmiştir.

Projedeki Rolü: Bihać Üniversitesi (UNBI), RiskMan Projesi kapsamında bir Ortak Ülke Kurumu olarak yer almaktadır. UNBI, Biyoteknoloji Fakültesi tarafından temsil edilmektedir. UNBI, Proje kapsamında planlanan tüm faaliyetlere katılacaktır. UNBI ayrıca Bosna ve Hersek'tek ilgili paydaşlarla (balıkçılar, su ürünleri çalışanları, kamu ve özel kurum temsilcileri) düzenlenecek olan çalıştay ve toplantıların organizasyonunda önemli bir role sahiptir. Doğal olmayan türlerin dağılımı ve varlığı ile ilgili Bosna ve Hersek'ten elde edilen tüm mevcut veriler, veritabanı ve platformun (İP2) organizasyonu ve Risk yönetim modelinin (İP3) uygulanması için sağlanacaktır.

 http://www.riskman.mu.edu.tr/Belgeler/1054/1054/sonn.png

ÜNİVERSİTE İŞLETME YÜKSEKOKULU (UCB)

Proje Ortağı Bilgisi: Üniversite İşletme Yüksekokulu (UCB) halka açık olmayan bir yükseköğretim kurumu olarak 2011-2012 akademik yılında Arnavutluk yükseköğretim sisteminde hizmet vermeye başlamıştır. UCB, 21.05.2007 tarihli ve 9741 sayılı “Arnavutluk Cumhuriyeti'nde Yüksek Öğrenim (LHE)” kanunu uyarınca kurulmuştur ve 14.09.2011 tarih ve 651 sayılı DCM “Profesyonel İşletme Akademisinin Lisanslanması Hakkında” uyarınca bir yükseköğretim kurumu olarak faaliyet göstermektedir. Eğitim ve Bilim Bakanı'nın 05.01.2012 tarih ve 3 No'lu Emri'ni takiben, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başından itibaren her iki fakültesinde (İktisat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi) akademik faaliyete başlayarak öğretim, araştırma ve akademik süreçlerinin başlatılması için lisans verilmiştir. UCB'nin kurumsal akreditasyonu, MES'in 16.11.2012 tarih ve 557 sayılı “Üniversite İşletme Fakültesinin kurumsal akreditasyonu hakkında” kararı ile yapılmıştır. Şu anda, University College of Business üç farklı derece sunmaktadır: a) 2 yıllık mesleki yüksek öğrenim derecesi; b) bir lisans lisans derecesi ve; c) Master derecesi (MSc ve MP). İdari ve Teknik alanda 2 mesleki derece, Kıdemli İdari, Kıdemli Muhasebe, Kıdemli Hukuk, Bilgisayar Ağı Teknisyeni, Elektrik Şebeke Teknisyeni, Motor Şebeke Teknisyeni olarak altı profile bölünmüştür. Hukuk, İşletme Hukuku, Finans ve Muhasebe, İşletme, Banka ve Finansal Kurumlar, İşletme Bilişimi olmak üzere 6 lisans derecesi mevcuttur. Ceza Hukuku, Medeni ve Ticaret Hukuku, Finans, Muhasebe, Yönetim, Kamu Yönetimi, Denetim Muhasebesi, Pazarlama Yönetimi özellikle Profesyonel Yüksek Lisans derecesi ve Bilim Yüksek Lisansı alanlarında 11 yüksek lisans derecesi vermektedir. UCB, Birleşik Krallık ve Arnavut hakemlerden oluşan bir ekiple Yüksek Öğrenim için Kalite Güvence Ajansı (QAA) tarafından da akredite edilmiştir. QAA, 4 yıl üst üste üniversitenin lisans ve yüksek lisans programlarını Arnavutluk'taki 10 ülkenin en iyi yüksek öğrenim kurumları arasında sıralamıştır. UCB, büyümenin önemine ve kurumun kendisinin ve özellikle mesleki eğitim programlarının kapasite geliştirmeye yönelik sürekli yatırım ihtiyacına aşağıdaki hususlarda değer verir: Mevcut müfredatın iyileştirilmesi ve önümüzdeki akademik yıllarda başlatılacak yeni programların müfredat tasarımı; Akademik personelin sürekli eğitimi; Avrupa üniversitelerinde öğrenim görme ve uygulama yapma konusunda öğrencilere daha iyi fırsatlar ve deneyimler sağlamak. Bugünün ve gelecekteki ihtiyaçlarımıza göre her üç laboratuvara ve diğer yenilerine yapılan yatırımlar, günümüz işgücü piyasasındaki en güncel tamamlayıcı ekipman ve gelişmelerle özdeşleşmiştir.

Projedeki Rolü: UCB bilim dünyası içindeki kurumsal ortaklıkları güçlendirmek ve Ortak Ülkelerdeki doğal olmayan türlerin Risk Yönetimi ile ilgili Kamu ve Özel Sektörlerle ve bilim dünyası ile Kurumsal Ortaklıkları güçlendirmek için Proje Konsorsiyumuna destek olmaktadır. Öğrenciler için fırsatları arttırmak ve yerel işgücü piyasasının ihtiyaşlarına yönelik olarak mezunların tercih edilebilirliğini güçlendirmek için çalışmaktadırlar. UCB İP1 (Hazırlık), İP4 (Geliştirme), İP6 (Kalite), İP7 (Yaygınlaştırma) ve İP8 (Yönetim) paketlerinde yer almaktadır.