Educational Capacity Strengthening for Risk Managment of Non-native Aquatic Species in Western Balkans - RiskMan

WP4

Müfredata 3 yeni ders önerisi

Ortak Ülkelerdeki 4 Yüksek Öğrenim Kurumu [Tiran Tarım Üniversitesi (AUT), Saraybosna Üniversitesi (UNISA), Bihaç Üniversitesi (UNBI) ve Karadağ Üniversitesi (UoM]’nun Müfredatlarına Risk tanımlama, değerlendirme ve yönetimi ile ilgili yeni derslerin konulması önerilmiştir. Derslerin içeriği ve ayrıntılı konusu, Ortak Ülkelerin Yüksek Öğretim Kurumlarının personeli ile birlikte kararlaştırılmış ve personel doğrudan derslerle ve konuyla ilgili İngilizce dilinde mevcut olan daha gelişmiş literatür vasıtasıyla eğitilmiştir. RiskMan Konsorsiyumu tarafından aşağıdaki 3 yeni ders önerilmiştir:

Ders 1: Sucul Yabancı Türler (YT)’in Biyolojisi, 

Ders 2: Sucul YT’in Etkileri, 

Ders 3. Sucul YT’in Risk Analizi ve yönetimi

 

Pilot testi

Önerilen yeni derslerin tutarlılığını değerlendirmek ve Ortak Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumları öğrencilerinin yeni derslere katılımlarını ve ilgilerini belirlemek amacıyla bir pilot test yürütülmüştür. Pilot testi öncesinde, Program Ülkelerinin Ortakları (MSKU, iSea, UNIPA, HIO, EKOMENLOG ve UNIZG), Ortak Ülkeler Yükseköğretim Kurumlarının personeli için İngilizce öğretim materyalleri hazırlamış ve öğretim kadrosuna bir dizi ön eğitim (çevrimiçi) verilmiştir. Pilot testi 13-18 Mart 2022 tarihleri arasında UNISA'da gerçekleştirilmiş ve hafta boyunca 3 yeni dersin aşağıdaki seçilmiş konuları katılımcı öğrencilere ön dersler olarak gösterilmiştir:

  1. İstilacı Omurgasız Türlerinin Biyolojik Özellikleri, Tatlı Su ve Deniz (Ders 1)
  2. Sucul organizmaların genel özellikleri (Ders 1)
  3. İstilacı türlerin ekonomik etkileri (Ders 2) 
  4. Risk değerlendirme araçlarına giriş - AS-ISK (Ders 3)
  5. Risk değerlendirme araçlarına giriş - MaxEnt (Ders 3)

Daha fazla kullanım, izleyen akademik yıllar için faydalı öneriler/yorumlar sağlamak ve yeni dersleri Ortak Ülkeler Yüksek Öğretim Kurumlarının ölçütlerine uyarlamaya çalışmak amacıyla Pilot testten elde edilen sonuçlar ve deneyimler analiz edilmiştir. Bunun için, UNISA Eğitimi’ndeki Pilot testi kapsamında yürütülen ön dersler süresince katılımcıların değerlendirme ve geri bildirim formları toplanmıştır. 

Pilot Testi Geri Bildirimlerinin Genel Yorumları

Saraybosna Üniversitesi'ndeki pilot teste toplam 17-20 öğrenci katılmıştır. Pilot test sonuçlarının analizi ile sunulan tüm konuların öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandığı ortaya çıkmıştır. Nadir görülen 'olumsuz' geri bildirim, uygulamanın eksik olması ile ilgiliydi. Bu geribildirim, özellikle Ders 3 (Risk değerlendirme araçlarına giriş - AS-ISK ve MaxEnt) özelinde öğrencilerin teorik dersleri uygulama ile bütünleştirmelerinin önemini vurgulamaktadır. Bu uygulama dersleri, zaman darlığından dolayı pilot teste dahil edilmemesine rağmen, tüm ders konuları içinde öngörülmüştür ve bunların uygulanması dersleri sürdürecek olan Ortak Üniversitelerin personeline şiddetle tavsiye edilmektedir. “Sunum beklentilerimi karşılıyor” sorusuyla ilgili olarak Sucul organizmaların genel özellikleri (Ders 1), Risk değerlendirme araçlarına giriş - AS-ISK (Ders 3) ve Risk değerlendirme araçlarına giriş - MaxEnt (Ders 3) konusuyla ilgili olumsuz geri dönüşler de oldu. Bu olumsuz geri bildirimin nedenleri aşağıdaki gibi olabilir:

- “Sucul organizmaların genel özellikleri (Ders 1)” için, bu çok genel başlıklı ders dikkatlerini çekmedi (öğrenciler Biyoloji Bölümü öğrencisi olduklarından ders içeriği ile ilgili bilgiye zaten sahipti)

- “Risk değerlendirme araçlarına giriş (Ders 3) dersleri ile ilgili yapılan olumsuz geribildirim, konunun uzmanlık gerektirmesinden ve uygulama örneği eksikliğinden (kısıtlı zaman nedeniyle) kaynaklanabilir. 

 

Yeni derslerin tamamlanması ve uygulama sürecinin başlatılması

Önerilen 3 yeni ders, Ortak Ülkelerin Yüksek Öğretim Kurumlarında tamamlanmıştır. Ayrıca laboratuvarlarda öğrencilerin kullanması için talep edilen ekipman malzemeleri satın alınarak montajı yapılmıştır. Ortak Ülkelerdeki 4 Yüksek Öğretim Kurumunun Müfredatının, önerilen 3 yeni dersin tanıtılması yoluyla resmi reformu ile ilgili ayrıntılar, Tablo 2, 3, 4 ve 5'te ayrıntılı olarak verilmektedir.

KURUM: TİRAN TARIM ÜNİVERSİTESİ

Modül başlığı

Ders 1: Sucul Yabancı Türler (YT)'in Biyolojisi

Ders 2: Sucul YT'in Etkileri

Ders 3. Sucul YT'in Risk Analizi ve yönetimi

Program düzeyi

Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Program başlığı

Deniz Biyolojisi ve Akuakültür

Deniz Biyolojisi ve Akuakültür

Akuakültür

AKTS 

3

3

6

Kayıtlı öğrenci sayısı

10

10

10

Modül zorunlu mu yoksa seçmeli mi olacak?

seçmeli

seçmeli

seçmeli

Program yeni mi değil mi?

Mevcut program

Mevcut program

Mevcut program

Program akredite mi değil mi?

Akredite

Akredite

Akredite

 

KURUM: BİHAÇ UNİVERSİTESİ

Modül başlığı

Ders 1: Sucul Yabancı Türler (YT)'in Biyolojisi

Ders 2: Sucul YT'in Etkileri

Ders 3. Sucul YT'in Risk Analizi ve yönetimi

Program düzeyi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Program başlığı

Ekomühendislik

Ekomühendislik

Ekomühendislik

AKTS 

5

5

5

Kayıtlı öğrenci sayısı

10 (beklenen)

10 (beklenen)

10 (beklenen)

Modül zorunlu mu yoksa seçmeli mi olacak?

seçmeli

seçmeli

seçmeli

Program yeni mi değil mi?

Bu, modülleri halihazırda içeren tamamıyla yeni bir program. Çalışma programı şu anda başka bir projenin sonucu olarak geliştirilmektedir ve şu anda UNBI Kalite Güvence Ofisi tarafından değerlendirme aşamasındadır.

Bu, modülleri halihazırda içeren tamamıyla yeni bir program. Çalışma programı şu anda başka bir projenin sonucu olarak geliştirilmektedir ve şu anda UNBI Kalite Güvence Ofisi tarafından değerlendirme aşamasındadır.

Bu, modülleri halihazırda içeren tamamıyla yeni bir program. Çalışma programı şu anda başka bir projenin sonucu olarak geliştirilmektedir ve şu anda UNBI Kalite Güvence Ofisi tarafından değerlendirme aşamasındadır.

Program akredite mi değil mi?

Çalışma programının akreditasyonu, bir yıllık program uygulamasından sonra yapılacaktır (UNBI'deki akreditasyon düzenlemelerine göre).

Çalışma programının akreditasyonu, bir yıllık program uygulamasından sonra yapılacaktır (UNBI'deki akreditasyon düzenlemelerine göre).

Çalışma programının akreditasyonu, bir yıllık program uygulamasından sonra yapılacaktır (UNBI'deki akreditasyon düzenlemelerine göre).

 

KURUM: KARADAĞ ÜNİVERSİTESİ

Modül başlığı

Ders 1: Sucul Yabancı Türler (YT)'in Biyolojisi

Ders 2: Sucul YT'in Etkileri

Ders 3. Sucul YT'in Risk Analizi ve yönetimi

Program düzeyi

Doktora

Doktora

Doktora

Program başlığı

Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoloji Doktora Programı

Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoloji Doktora Programı

Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoloji Doktora Programı

AKTS 

10

10

10

Kayıtlı öğrenci sayısı

3-7

3-7

3-7

Modül zorunlu mu yoksa seçmeli mi olacak?

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Program yeni mi değil mi?

Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoloji Doktora Programı

Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoloji Doktora Programı

Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoloji Doktora Programı

Program akredite mi değil mi?

Akredite

Akredite

Akredite

 

KURUM: SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ

Modül başlığı

Ders 1: Sucul Yabancı Türler (YT)'in Biyolojisi

Ders 2: Sucul YT'in Etkileri

Ders 3. Sucul YT'in Risk Analizi ve yönetimi

Program düzeyi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Program başlığı

Ekoloji

Ekoloji

Ekoloji

AKTS 

2

2

2

Kayıtlı öğrenci sayısı

10

10

10

Modül zorunlu mu yoksa seçmeli mi olacak?

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Program yeni mi değil mi?

Ekoloji programı

Ekoloji programı

Ekoloji programı

Program akredite mi değil mi?

Akredite

Akredite

Akredite