Radni paket 5 - Prošireni sažetak

Radni paket 5 - Prošireni sažetak

Radni paket 5 - Prošireni sažetak

Razvoj prilagođenih tečajeva za nezaposlene mlade odrasle osobe

Prema Izvješću Svjetske banke  iz 2019. godine zaposlenost na Zapadnom Balkanu bila je veća za mlađe (15-24 godine) i starije (55-64 godine) dobne skupine, ali zanemariva za najproduktivniju dobnu skupinu (25-54 godine ). Iz tog razloga, mladi ljudi u dobi od 18 do 35 godina definirani su kao glavna ciljna skupina ovog radnog paketa. U istom izvješću ističe se da mladi punoljetni, posebno nisko obrazovani, imaju problema s pronalaskom posla.

Akvakultura, trgovina akvarijima i sektori ribarstva (morskog i slatkovodnog) brzo rastu na Zapadnom Balkanu, otvarajući nove mogućnosti zapošljavanja za mlade odrasle osobe u tim zemljama. Osim toga, postoji nedostatak svijesti zaposlenika ovih sektora o riziku koji predstavlja širenje stranih vrsta putem akvakulture, ribarstva, brodarstva i akvarijskih aktivnosti. Stoga su se programi koji su planirani za izvođenje u tri glavna visoka učilišta (AUT, UNISA, UoM) fokusirali na sljedeće cjeline:

● Pregled utjecaja stranih vrsta na usluge ekosustava

● Identifikaciju glavnih akvatičnih vrsta zapadnog Balkana s naglaskom na strane vrste koje su već zabilježene

● Opća načela upravljanja rizikom stranih vrsta (rano otkrivanje, upravljanje, kontrola i procesi iskorjenjivanja) za mlade odrasle osobe koje se žele zaposliti u sektorima ribarstva i akvakulture

● Uvod u upotrebu alata za procjenu rizika (npr. ASK-ISK) i drugih sličnih alata za potporu procjeni rizika za strane vrste

● Predstavljanje modela upravljanja rizikom razvijenog u WP3

● Znanje o glavnim putevima ulaska/bijega/širenja stranih vrsta s glavnim naglaskom na one koje postoje na zapadnom Balkanu

● Uspostavljanje pristupa upravljanju u akvakulturi i ribarstvu za mlade odrasle osobe

● Glavne socioekonomske učinke (ekonomske štete na ribarsku industriju, negativni utjecaji na zdravlje ljudi, a time i turizam) stranih vrsta

● Glavna pitanja o opasnostima stranih vrsta u industriji akvakulture i sektoru turizma.

 

Razvijanje prilagođenih materijala za edukacijske programe

Materijale za programe razvili su i pripremili iSea, MSKU i UNIPA te su podijeljeni u tri cjeline kako slijedi:

Jedinica 1: Konceptualni okvir (iSea)

● Ključevi za brzu identifikaciju akvatičnih vrsta s naglaskom na strane vrste

● Pregled utjecaja stranih akvatičnih vrsta na ekosustav i usluge ekosustava

● Glavni putovi ulaska/bijega/širenja za strane akvatične vrste

 

Jedinica 2: Opća načela upravljanja rizikom (UNIPA)

● Pregled općih načela upravljanja rizikom stranih akvatičnih vrsta (procesi ranog otkrivanja, kontrole i iskorjenjivanja) s glavnim naglaskom na one koji se primjenjuju na sektore ribarstva i akvakulture

● Socioekonomski učinci stranih akvatičnih vrsta

● Glavne opasnosti koje strane akvatične vrste predstavljaju za akvakulturu i ribarsku industriju

 

Jedinica 3: Model RiskMan i zanimanje “Risk Manager” (MSKU)

● Pregled glavnih alata za podršku procjeni rizika za strane akvatične vrste

● Holistički pristupi upravljanju primijenjeni na akvakulturu i ribarsku industriju

● Uvod u model upravljanja rizicima razvijen za zapadni Balkan

● Novi profil zanimanja: “Risk Manager”

 

Edukacija trenera u zemljama partnerima na engleskom jeziku

Predstavnici iSea, MSKU i UNIPA održali su obuku trenera za akademsko osoblje AUT, UNISA i UoM.

Edukacije su trajale 16 sati (2 dana) u lipnju 2022. godine u Kotoru. Tijekom edukacije trenera polaznici su aktivno sudjelovali, a bilo je i prijedloga kako tečajeve učiniti primjerenijim odraslim nezaposlenim mladim osobama.

 

Završetak novih edukacijskih programa nakon obuke

Tijekom obuke trenera, obučeno osoblje predložilo je da se tečajevi učine prikladnijim za nezaposlene mlade odrasle osobe koje nemaju iskustva s definicijama kao što su „Nezavičajna vrsta“, „Upravitelj rizikom“, „Društveno-ekonomski učinci“ itd.

Stoga su iSea, MSKU i UNIPA revidirali edukacijske materijale kako bi bili razumljiviji nespecijaliziranim i neiskusnim polaznicima.

 

Aktivnosti edukacije u partnerskim zemljama

Tečajevi obuke za mlade u Albaniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini održani su uživo na lokalnim jezicima. Primijenjena su četiri metodološka pristupa u četiri koraka:

1) Planiranje: AUT, UNISA i UoM identificirali su ciljne skupine korištenjem službi za diplomirane studente i nacionalnih ureda za rad;

2) Provedba tečajeva;

3) Aktivnosti obuke: osposobljeni treneri u partnerskim zemljama u ukupnom trajanju od 40 sati (AUT, UoM i UNISA) tijekom 5 dana održali su obuku. Obuka je provedena tijekom srpnja 2022. u Albaniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i ukupno su sudjelovale 55 nezaposlene mlade punoljetne osobe;

3) Revizija: Kako bi se proučio utjecaj prilagođenih tečajeva na polaznike, pripremljena je anketa prije i poslije za polaznike koje je trebalo popuniti. Ankete su se temeljile na Likertovoj ljestvici kako bi se ispitala prikladnost prilagođenih tečajeva.

Provedenom anketom je dobivena pozitivna informacija sa nekoliko sugestija i zahtjeva za produženjem trajanja praktičnog  dijela edukacijskog programa.

 

Izrada prijedloga za stvaranje novog zanimanja “Risk Manager”

Profesionalno zanimanje “Risk Manager” predlaže se kao nova prilika, posebno za nezaposlene mlade odrasle osobe.  Konzorcij RiskMan izradio je nacrt prijedloga kako slijedi:

  1. Cjelina I: Uvod. Generalan opis zanimanja “Risk Manager”i zahtjevima tog zanimanja.
  2. Cjelina II: Konceptualni okvir zanimanja „Risk Manager“. Opis edukacijskog programa.
  3. Cjelina III: Faza certifikacije i akreditacije. Opis mogućih načina certifikacije i akreditacije tečajeva.
  4. Cjellina IV: Faza održivosti i širenja. Opis mogućih strategija privlačenja nezaposlenih mladih odraslih osoba za sudjelovanje u programu osposobljavanja kao i opis razvoja plana održivosti i širenja.