O projektu

Konzorcijum RiskMan projekta čini 13 međunarodnih partnera iz EU i zemalja Zapadnog Balkana, a finansira se sredstvima Evropske Unije kroz program 2020 ERASMUS+ CBHE. Osnovni cilj projekta je promovisanje obrazovanja zainteresovanih strana, unapređenje visokoškolskog obrazovanja u polju procjene rizika koji predstavljaju alohtone vrste, kao i poticanje istraživanja i saradnje na polju upravljanja alohtonim vrstama u području Zapadnog Balkana.

Partneri na projektu:

- Univerzitet Muğla Sıtkı Koçman (Turska – Koordinator)

- Univerzitet u Palermu (Italija)

- Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska)

- Ekomenlog (Sjeverna Makedonija)

- Hidrobiološki institut Ohrid (Sjeverna Makedonija)

- Albanski centar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Albanija)

- ALB ADRIATICO 2013 (Albanija)

- Univerzitet za poljoprivredu u Tirani (Albanija)

- Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

- Univerzitet Crne Gore (Crna Gora)

- iSea (Grčka)

- Univerzitet u Bihaću (Bosna i Hercegovina)

- Univerzitetski poslovni koledž (Albanija)

 

Sažetak projekta

Alohtone vrste (AV) općenito su prepoznate kao jedna od glavnih prijetnji biodiverzitetu vodenih ekosistema i utiču na dobrobit ljudi. Najvažniji putevi njihovog širenja na Balkanu su prekogranične rijeke i jezera koje su dio slivova u više država te dovode do sukoba interesa jer su vodni resursi neravnomjerno raspoređeni među državama. Očigledan je nedostatak znanja u vezi s prisutnosti, rasprostranjenosti i uticaju alohtonih vodenih vrsta na Balkanu. Glavni cilj RiskMan projekta je jačanje obrazovnih kapaciteta za upravljanje rizicima koje predstavljaju alohotne vodene vrste u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori promoviranjem obrazovanja zainteresovanih strana i studenata na visokoškolskim ustanovama te stimuliranjem saradnje među zemljama partnerima. Radi ostvarivanja tog cilja, RiskMan konzorcij predlaže uspostavu potpunog sistema mjera baziranih najprije na predloženim obrazovnim modelima kojima bi se povećala sposobnost lokalnih ciljnih grupa da ublaže i proaktivno spriječe potencijalni negativni uticaj na društveno-ekološke sisteme. Konzorcij RiskMan promovirat će saradnju naučnika iz programskih zemalja u razmjeni iskustava s univerzitetima i nevladinim organizacijama iz partnerskih zemalja. Specifični ciljevi projekta su: unapređenje znanja i vještina o upravljanju alohtonim vodenim vrstama u sistemu višeg i visokoškolskog obrazovanja u partnerskim zemljama kako bi bili u skladu s međunarodnim direktivama; podrška partnerskim zemljama u rješavanju izazova koji se odnose na procjenu i upravljanje rizicima, učešće zainteresovanih strana (dionika), planiranje i upravljanje pogonima za akvakulturu i industrijom vezanom za akvakulturu; promocija dobrovoljnog usklađivanja s EU razvojnim smjerovima u višem i visokoškolskom obrazovanju i ribarstvenoj industriji, i doprinos saradnji među partnerima u projektnom konzorciju u upravljanju AV vrstama; razvoj modela upravljanja rizikom za alohtone vodene vrste na Zapadnom Balkanu; izrada okvira javnih politika za stvaranje novih zanimanja.